Dalurs Utbildningstillfällen

Då vi vill sprida kunskap om islandshästen och marknadsföra den som den mångfacetterade rid- och sporthäst som den är vill Dalur arrangera clinics, föreläsningar och övriga utbildningstillfällen. Vi samarbetar gärna med andra lokala ridklubbar – oavsett inriktning för att anordna föreläsningar som kan vara intressanta för alla hästintresserade oavsett disciplin.

Vilken typ av arrangemang som föreningen håller i styrs av medlemmarna med förslag på teman kan vara ridning, tävling, tävlingsförberedelser, mental träning, foder, anatomi, ridbarhet, utrustning m.m.

10487403_656171671137459_8636646975320320409_n